ДВОРАНА ПАРК - РЕПЕРТОАР

октобар 2023

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. ОКТ - -
 2. ОКТ - -
 3. ОКТ - -
 4. ОКТ - -
 5. ОКТ - -
 6. ОКТ - -
 7. ОКТ - -
 8. ОКТ - -
 9. ОКТ - -
10. ОКТ - -
11. ОКТ - -
12. ОКТ - -
13. ОКТ - -
14. ОКТ - -
15. ОКТ - -
16. ОКТ - -
17. ОКТ - -
18. ОКТ - -
19. ОКТ - -
20. ОКТ - -
21. ОКТ - -
22. ОКТ - -
23. ОКТ - -
24. ОКТ - -
25. ОКТ - -
26. ОКТ - -
27. ОКТ - -
28. ОКТ - -
29. ОКТ - -
30. ОКТ - -

 

новембар 2023

 

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. НОВ - -
 2. НОВ - -
 3. НОВ - -
 4. НОВ - -
 5. НОВ - -
 6. НОВ - -
 7. НОВ - -
 8. НОВ - -
 9. НОВ - -
10. НОВ - -
11. НОВ - -
12. НОВ - -
13. НОВ - -
14. НОВ - -
15. НОВ - -
16. НОВ - -
17. НОВ - -
18. НОВ - -
19. НОВ - -
20. НОВ - -
21. НОВ - -
22. НОВ - -
23. НОВ - -
24. НОВ - -
25. НОВ - -
26. НОВ - -
27. НОВ - -
28. НОВ - -
29. НОВ - -
30. НОВ - -

 

ВРХ