ДВОРАНА ПАРК - РЕПЕРТОАР

јул 2022

 

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. ЈУЛ - -
 2. ЈУЛ - -
 3. ЈУЛ - -
 4. ЈУЛ - -
 5. ЈУЛ - -
 6. ЈУЛ - -
 7. ЈУЛ - -
 8. ЈУЛ - -
 9. ЈУЛ - -
10. ЈУЛ - -
11. ЈУЛ - -
12. ЈУЛ - -
13. ЈУЛ - -
14. ЈУЛ - -
15. ЈУЛ - -
16. ЈУЛ - -
17. ЈУЛ - -
18. ЈУЛ - -
19. ЈУЛ - -
20. ЈУЛ - -
21. ЈУЛ - -
22. ЈУЛ - -
23. ЈУЛ - -
24. ЈУЛ - -
25. ЈУЛ - -
26. ЈУЛ - -
27. ЈУЛ - -
28. ЈУЛ - -
29. ЈУЛ - -
30. ЈУЛ - -
31. ЈУЛ - -

 

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. АВГ - -
 2. АВГ - -
 3. АВГ - -
 4. АВГ - -
 5. АВГ - -
 6. АВГ - -
 7. АВГ - -
 8. АВГ - -
 9. АВГ - -
10. АВГ - -
11. АВГ - -
12. АВГ - -
13. АВГ - -
14. АВГ - -
15. АВГ - -
16. АВГ - -
17. АВГ - -
18. АВГ - -
19. АВГ - -
20. АВГ - -
21. АВГ - -
22. АВГ - -
23. АВГ - -
24. АВГ - -
25. АВГ - -
26. АВГ - -
27. АВГ - -
28. АВГ - -
29. АВГ - -
30. АВГ - -
31. АВГ - -

 

август 2022

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. АВГ - -
 2. АВГ - -
 3. АВГ - -
 4. АВГ - -
 5. АВГ - -
 6. АВГ - -
 7. АВГ - -
 8. АВГ - -
 9. АВГ - -
10. АВГ - -
11. АВГ - -
12. АВГ - -
13. АВГ - -
14. АВГ - -
15. АВГ - -
16. АВГ - -
17. АВГ - -
18. АВГ - -
19. АВГ - -
20. АВГ - -
21. АВГ - -
22. АВГ - -
23. АВГ - -
24. АВГ - -
25. АВГ - -
26. АВГ - -
27. АВГ - -
28. АВГ - -
29. АВГ - -
30. АВГ - -
31. АВГ - -

 

ВРХ