ДВОРАНА ПАРК - РЕПЕРТОАР

септембар 2021

 

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. СЕП - -
 2. СЕП - -
 3. СЕП - -
 4. СЕП - -
 5. СЕП - -
 6. СЕП - -
 7. СЕП - -
 8. СЕП - -
 9. СЕП - -
10. СЕП - -
11. СЕП - -
12. СЕП - -
13. СЕП - -
14. СЕП - -
15. СЕП - -
16. СЕП - -
17. СЕП - -
18. СЕП - -
19. СЕП - -
20. СЕП - -
21. СЕП - -
22. СЕП - -
23. СЕП - -
24. СЕП - -
25. СЕП - -
26. СЕП - -
27. СЕП - -
28. СЕП - -
29. СЕП - -
30. СЕП - -

 

октобар 2021

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. ОКТ - -
 2. ОКТ - -
 3. ОКТ - -
 4. ОКТ - -
 5. ОКТ - -
 6. ОКТ - -
 7. ОКТ - -
 8. ОКТ - -
 9. ОКТ - -
10. ОКТ - -
11. ОКТ - -
12. ОКТ - -
13. ОКТ - -
14. ОКТ - -
15. ОКТ - -
16. ОКТ - -
17. ОКТ - -
18. ОКТ - -
19. ОКТ - -
20. ОКТ - -
21. ОКТ - -
22. ОКТ - -
23. ОКТ - -
24. ОКТ - -
25. ОКТ - -
26. ОКТ - -
27. ОКТ - -
28. ОКТ - -
29. ОКТ - -
30. ОКТ - -

 

ВРХ