3,6 милиона динара за дигитализацију биоскопа
Филмски центар Србије је на конкурсу за преддигитализацију и дигитализацију биоскопа прихватио пројекат Центра за културу општине Аранђеловац и за те намене одобрено је 3,6 милиона динара. Филмски центар је прошле године одобрио пола милиона динара за израду пројектне документације, а квалитет пројекта награђен је новим, веома значајним износом. Иначе, овај процес дигитализације обухвата набавку комплетне најсавременије аудио-опреме, као и набавку и монтирање дигиталног екрана. Преостаје још набавка дигиталног пројектора чиме ће се заокружити процес дигитализације биоскопа у Аранђеловцу. 
ВРХ