ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
О нама

Центар за културу и образовање општине Аранђеловац, основан је марта 2000. године, одлуком Скупштине општине Аранђеловац.
Центар је основан у циљу обављања делатности из области културе као и образовања изван мреже редовног школског система.
Делокруг рада Центра за културу и образовање општине Аранђеловац се изражава кроз уметничко и књижевно стваралаштво, издавање књига, часописа, приказивање филмова, образовање одраслих и остале видове образовања (креативне радионице), као и друге културне манифестације и активности.
Делатност Центра за културу и образовање треба посматрати кроз два основна сегмента која ова Установа обухвата: културу и образовање. Центар за културу и образовање је укључен и у многобројне градске манифестације као иницијатор, организатор, суорганизатор. Програми се одвијају свих месеци у години са изузетком јула и августа када су редовни програми Смотре уметности Мермер и звуци.
Сваки од ових програма заслужује посебну пажњу а овом приликом истичемо оне који представљају развојну компоненту програма Центра и видан допринос културној понуди у Аранђеловцу.
Фестивал књиге – дводневна манифестација мађународних размера.
Позоришни фестивал – петодневна манифестација најбољих позоришних представа српских театара.
ВРХ