ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРИМЕР ФАЗНЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
Филмски центар Србије определио је још 5.5 милиона динара за дигитализацију нашег биоскопа. У образложењу одлуке Филмског центра стоји да "Центар за културу Аранђеловац представља пример фазне реализације дигитализације биоскопа". Такође се наводи да "пројекат има висок степен утицаја на квалитет културног живота заједнице, те да Комисија сматра да ће подршком овог пројекта значајно допринети, између осталог развоју публике, као и децентрализацији културе, стварајаући услове за јачање капацитета Центра за културу Аранђеловац".
Према очекивањима, набавка и постављање опреме обавиће се токомн лета, како би од јесени наш биоскоп кренуо са редовним филмским програмом.ВРХ