NAJAVA FILMSKOG PROGRAMA

 
9. novembar - Sveta Petka, krst u pustinji - 18 i 20 h
10. novembar - Gde si, Adame? - 18 i 20 h
11.novembar - Trag divljači - 18 i 20 h
12. novembar - Džem od kavijara - 18 i 20 h.ВРХ