ИЗЛОЖБА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ "БУКУЉА"
Позивамо вас на отварање изложбе слика и скулптура еминентих стваралаца млађе и средње генерације, насталих на више сазива ликовне колоније "Букуља", у петак 10. маја у 19 часова - у галерији "Никола Радошевић".

Ликовна колонија "Букуља", иако постоји само три године, већ има рафинирану колекцију ликовних дела 17 стваралаца, различитих генерација и ликовних стремљења (углавном фигуративних) који су у међусобном дијалогу остварили јединствена уметничка дела, непосредно се дружећи и стварајући на ликовној колонији - у аутентичном амбијенту парка природе Букуља.
Изложба која је пред београдском публиком обједињује слике, скулптуре, асамблаже, цртеже и фотографије и одлична је рефлексија савремене ликовне сцене. Поставком су синтетизована и разнородна изражавања...од реалног, ангажованог до апстрактног и надреалног.
Сликарство разноликих техника и поетика је најзаступљеније, а има тематику широког дијапазона - од портрета и пејзажа, преко флоралног до апстрактног.

Преовлађују портрети, од реалистичних до надреалних. Актуелне и болне теме одрастања у монохроматским призорима окосница су радова Петра Мошића, Иван Коцић је препознатљив по техници асамблажа јарког колорита, насталих од рециклираних играчака, Славко Крунић смешта девојке ренесансне лепоте у конзерве, а Мерима Бакић импресионистичким приступом дочарава сунчан летњи дан.

Душан Савковић у делу сведене, симболистичке форме је био инспирисан лепотама Букуље, а Иван Миленковић светлошћу технологије сажима модерну комуникацију на детаљ.

Рафиниран и континуиран приступ флоралном, нежног колорита и микро - макро односа има Марија Здравковић, а Петар Ђорђевић даје савремено виђење мртве природе у визуелно атрактивним сликама.

Цртеж као најинтимнију ликовну технику, кроз асоцијативне форме, али и приказе чудесних бића негују Симонида Радоњић и Василиса Ивановић.
Теодора Николић у фрагментима људске коже види суштину, а Ивана Живић рафинираним приступом измешта аутентичне пливачице из реалног у ванпојавно.

Апстрактне интенције смиреног колорита карактеристичне су за Ану Марковић, која је и једина представница таквог начина ликовог изражавања на овој поставци.

Скулптурама мањих формата, у камену и дрвету, са анималним и фигуралним мотивима - представили су се Петар Хрануели и Божо Терзић, а Ивана Милев посторном инсталацијом.

Јована Јаребица кроз медиј фотографије истражује телесност и светлост, наговештај и покрет.
Изложбом дела насталих на ликовној колонији "Букуља" - сједињене су индивидуалне артикулације надарених стваралаца кроз различите интерпретације, у суживоту са природом... и то је и био циљ организатора ове невелике, али по културу вредне манифестације.

Маја Живановић, ликовни критичср
ВРХ