КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У САВРЕМЕНОЈ ГРАДСКОЈ ГАЛЕРИЈИ
Центар за културу општине Аранђеловац

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

за излагање у Савременој градској галерији

у излагачкој 2021. години

Конкурс је отворен за:

1.      самосталне

2.      ауторске/кустоске

3.      колективне изложбе и пројекте из области ликовне и примењене уметности.

На конкурс је потребно доставити:

1.      Професионалну биографију

2.      Контакт податке (име и презиме, број телефона, мејл адреса)

3.      Предлог изложбе (сажет концепт до 500 речи)

4.      Технички опис (потребни технички и материјални ресурси)

5.      Десет фотографија радова који се предлажу за излагање, са описом (име и презиме аутора, назив, техника, димензије, година настанка). Фотографије треба да буду у електронској форми, у JPG формату, најмање 300 DPI.

Пријаве и материјал доставити до 25. марта 2021. године у електронској форми на мејл адресу галерије: arcult.ar@gmail.com преко Wetransfer сервиса.

Центар за културу општине Аранђеловац излагачима обезбеђује:

1.      Штампање каталога

2.      Техничку подршку при поставци изложбе и подршку локалних медија

3.      Хонорар у износу од 10.000 динара

 

Аутори, чије изложбе уметнички савет гелерије уврсти у програм, биће у обавези да Центру за културу после одржане изложбе оставе један рад малог формата, не нужно један од излаганих радова.

Приспеле пријаве ће разматрати уметнички савет Галерије савремене уметности Центра за културу општине Аранђеловац у саставу: Данијела Младеновић др уметности из области сликарства, Зорица Петровић, дипломирани историчар и Катарина Перовић, директорка Смотре уметности "Мермер и звуци". Резултати конкурса биће објављени на сајту Центра за културу општине Аранђеловац 01.04.2021. године. Такође, сваки од кандидата биће обавештен о резултатима конкурса и путем мејл адресе коју су навели у пријави.

Контакт за додатне информације: телефон: 064/3500-270

Напомена: Организатор задржава право да, у складу са актуелним мерама везаним за спречавање заразне болести COVID-19, одлучи о начину реализације сваке појединачне изложбе.
ВРХ