КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У САВРЕМЕНОЈ ГРАДСКОЈ ГАЛЕРИЈИ
Центар за културу општине Аранђеловац

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

за излагање у Савременој градској галерији

у излагачкој 2023/24. години

Конкурс је отворен за:

1.      самосталне

2.     ауторске/кустоске

3.     колективне изложбе и пројекте из области ликовне и примењене уметности.

На конкурс је потребно доставити:

1.      Професионалну биографију

2.       Контакт податке (име и презиме, број телефона, мејл адреса)

3.      Предлог изложбе (сажет концепт до 500 речи)

4.      Технички опис (потребни технички и материјални ресурси)

5.     Десет фотографија радова који се предлажу за излагање, са описом (име и презиме аутора, назив, техника, димензије, година настанка). Фотографије треба да буду у електронској форми, у JPG формату, најмање 300 DPI.

Конкурс је отворен од 15. маја до 18. јуна 2023. године.Пријаве и материјал потребно је доставитиу електронској формина мејл адресу галерије:arcult.ar@gmail.com.

Центар за културу општине Аранђеловац излагачима обезбеђује:

1.      Штампање каталога

2.       Техничку подршку при поставци изложбе и подршку локалних медија

3.      -Хонорар у износу од 10.000 динара

 

Аутори, чије изложбе уметнички савет гелерије уврсти у програм, ће бити у обавези да Центру за културу после одржане изложбе оставе један рад, не нужно један од излаганих радова.

 

Приспеле пријаве ће разматрати уметнички савет Галерије савремене уметности Центра за културу и образовање општине Аранђеловац у саставу: Данијела Младеновић др уметности из области сликарства, Зорица Петровић, историчар и Катарина Перовић, директорка Смотре уметности „Мермер и звуци“. Резултати конкурса биће објављени на сајту Центра за културу општине Аранђеловац 03.јула 2023. године. Одабрани кандидати биће обавештени о резултатима конкурса и путем мејл адресе коју су навели у пријави.

Контакт за додатне информације: телефон: 064/3500-270
ВРХ