NAJAVA FILMSKOG PROGRAMA
23.5.

18:00 – PRINCEZA LATE I MAGIČNI VODENI KAMEN

20:00 – MAFIJA MAMA

24.5.

18:00 – ZLI MRTVI:BUĐENJE

20:00 – ZLI MRTVI:BUĐENJE

25.5.

18:00 – PRINCEZA LATE I MAGIČNI VODENI KAMEN

20:00 – PAKLENE ULICE 10

26.5.

18:00 – MARMAĐUK, BUNTOVNIK NA 4 NOGE

20:00 – PAKLENE ULICE 10
ВРХ