Текст о Градској галерији
Текст у "Политици" о изложби у нашој Градској галерији!
ВРХ