ДВОРАНА ПАРК - РЕПЕРТОАР

мај 2022

 

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. MAJ - -
 2. MAJ - -
 3. MAJ - -
 4. MAJ - -
 5. MAJ - -
 6. MAJ - -
 7. MAJ - -
 8. MAJ - -
 9. MAJ - -
10. MAJ - -
11. MAJ - -
12. MAJ - -
13. MAJ - -
14. MAJ - -
15. MAJ - -
16. MAJ - -
17. MAJ - -
18. MAJ - -
19. MAJ - -
20. MAJ - -
21. MAJ - -
22. MAJ - -
23. MAJ - -
24. MAJ - -
25. MAJ - -
26. MAJ - -
27. MAJ - -
28. MAJР - -
29. MAJ - -
30. MAJ - -
31. MAJ - -

 

јун 2022

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. ЈУН - -
 2. ЈУН - -
 3. ЈУН - -
 4. ЈУН - -
 5. ЈУН - -
 6. ЈУН - -
 7. ЈУН - -
 8. ЈУН - -
 9. ЈУН - -
10. ЈУН - -
11. ЈУН - -
12. ЈУН - -
13. ЈУН - -
14. ЈУН - -
15. ЈУН - -
16. ЈУН - -
17. ЈУН - -
18. ЈУН - -
19. ЈУН - -
20. ЈУН - -
21. ЈУН - -
22. ЈУН - -
23. ЈУН - -
24. ЈУН - -
25. ЈУН - -
26. ЈУН - -
27. ЈУН - -
28. ЈУН - -
29. ЈУН - -
30. ЈУН - -

 

ВРХ