ДВОРАНА ПАРК - РЕПЕРТОАР

НОВЕМБАР - 2019

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. НОВ - -
 2. НОВ - -
 3. НОВ - -
 4. НОВ - -
 5. НОВ - -
 6. НОВ - -
 7. НОВ - -
 8. НОВ - -
 9. НОВ - -
10. НОВ - -
11. НОВ - -
12. НОВ - -
13. НОВ - -
14. НОВ - -
15. НОВ - -
16. НОВ - -
17. НОВ - -
18. НОВ - -
19. НОВ - -
20. НОВ - -
21. НОВ - -
22. НОВ - -
23. НОВ - -
24. НОВ - -
25. НОВ - -
26. НОВ - -
27. НОВ - -
28. НОВ - -
29. НОВ - -
30. НОВ - -

 

ДЕЦЕМБАР - 2019

 

ДАТУМ НАЗИВ ФИЛМА ИЛИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВРЕМЕ ПРИКАЗИВАЊА
 1. ДЕЦ - -
 2. ДЕЦ - -
 3. ДЕЦ - -
 4. ДЕЦ - -
 5. ДЕЦ - -
 6. ДЕЦ - -
 7. ДЕЦ - -
 8. ДЕЦ - -
 9. ДЕЦ - -
10. ДЕЦ - -
11. ДЕЦ - -
12. ДЕЦ - -
13. ДЕЦ - -
14. ДЕЦ - -
15. ДЕЦ - -
16. ДЕЦ - -
17. ДЕЦ - -
18. ДЕЦ - -
19. ДЕЦ - -
20. ДЕЦ - -
21. ДЕЦ - -
22. ДЕЦ - -
23. ДЕЦ - -
24. ДЕЦ - -
25. ДЕЦ - -
26. ДЕЦ - -
27. ДЕЦ - -
28. ДЕЦ - -
29. ДЕЦ - -
30. ДЕЦ - -
31. ДЕЦ - -

 

ВРХ